ଫିକ୍ସିଂ-ଫାଷ୍ଟେନର୍-ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ୍ ରିଭେଟ୍ |

10 ବର୍ଷ ଉତ୍ପାଦନ ଅଭିଜ୍ଞତା |
  • jin801680@hotmail.com
  • 0086-13771485133

ଆମ ବିଷୟରେ

ସ୍ୱାଗତ

WUXI YUKE 2007 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା | ଏହା 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ରିଭେଟ୍, ରିଭେଟ୍ ବାଦାମ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟେନର୍ରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ |ଆମେ ଆମର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସୁବିଧା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅପଡେଟ୍ କରୁ |ଆମେ ଆମର ସାମଗ୍ରୀକୁ ୟୁରୋପ, ଆମେରିକା, Russia ଷ, ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ବିଶ୍ worldwide କୁ ରପ୍ତାନି କରିସାରିଛୁ।ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏବଂ R&D ବିଭାଗକୁ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁ |ଆମେ “ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା, ଉତ୍ତମ ସେବା ଏବଂ ସମାଧାନ” ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛୁ |

ଆମ କମ୍ପାନୀକୁ ସ୍ Welcome ାଗତ!

ଅଧିକ ପଢ
ଅଧିକ ପଢ

ପ୍ରମାଣପତ୍ର

ସମ୍ମାନ